หาโปรแกรมเมอร์มาช่วยพัฒนาระบบ Web Application

บริษัท MB System Automation เป็นบริษัทซอฟต์แวร์เฮ้าส์ ที่เปิดดำเนินธุรกิจมากว่า 20 ปี โดยเป็นผู้ให้คำปรึกษา ออกแบบและวางระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงการพัฒนาโปรแกรมซอฟต์แวร์ในด้านต่างๆ ให้กับองค์กรระหว่างประเทศ องค์กรระดับประเทศ ตลอดจนธุรกิจขนาดกลาง – ขนาดย่อม อาทิเช่น AFS Intercultural Programs INC, มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย - นานาชาติ, The Walt Disney (Thailand), Sony Pictures Releasing Walt Disney Studio (Thailand) ฯลฯ


Province
Website
2019-02-10
Start Date
2019-02-28
End Date
3,000 บาท
ราคาต่อวัน


โปรแกรมเมอร์/IT
detail

Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOXmbsaoffice

URL-- https://bit.ly/2CtsfAn

2019-02-06 11:16:56

mbsaoffice

หมายเลขโทรศัพท์ 083-702-0379 MBSA office

2019-01-22 15:02:33
(X)