แปลจากอังกฤษเป็นไทย (ด้านธุรกิจและการตลาด)

ทางเรากำลังขยายงานและต้องการนักแปลฟรีแลนซ์มาช่วยงานแปลโครงการด้านทั่วไป ธุรกิจ และการตลาด

โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้
- เป็นฟรีแลนซ์ที่ทำงานจันทร์-ศุกร์ด้วย เช็คอีเมลบ่อย ตอบอีเมล และเร็วสามารถติดต่อได้ในเวลาทำงาน
- จบการศึกษาในสาขาเกี่ยวกับภาษาหรือด้านที่เกี่ยวกับงานแปลที่รับทำ
- มีประสบการณ์ทำงานแปลอย่างน้อย 2 ปี
- เป็นคนทันสมัยและใช้เทคโนโลยีการสื่อสารได้คล่อง เช่น มีสมาร์ทโฟน (หรือมีไอแพด/แท็บเบล็ต) ใช้คอมพิวเตอร์ มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
- มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา

ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติในข้างต้น กรุณาส่งอีเมลเป็นภาษาอังกฤษมาที่ hr@patkarot.com โดยแนบเอกสารดังนี้
- CV (เรซูเม่ที่มีมากกว่า 1 หน้าโดยระบุรายละเอียดประวัติการทำงานและผลงานที่เกี่ยวข้องกับด้านที่จะรับแปล)
- ตัวอย่างงานแปลที่เกี่ยวข้อง
- อัตราค่าแปล

ขออภัยที่เราสามารถติดต่อกลับเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติและติดต่อสมัครตามที่ขอในข้างต้น


Province


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)