จัดหน้าหนังสือรายงานประจำปี วารสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆ


สื่อสิ่งพิมพ์
detail

รับจัดรูปเล่มหนังสือด้วยโปรแกรม indesign
ประสบการณ์ทำงานด้านจัดหน้าหนังสือไม่ต่ำกว่า 5 ปี
- คู่มือการศึกษา พิมพ์สูตรคณิตศาสตร์ วาดภาพประกอบด้วย illustrator
- จัดหน้ารายงานประจำปี
- จัดหน้าวารสาร อบจ.
- จัดหน้า magazine

ลูกค้าต้องมีไฟล์ต้นฉบับเป็น word เรียบร้อยแล้ว หากต้นฉบับเป็นไฟล์ pdf ต้องมีการพิมพ์ใหม่ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

**สำหรับงานรายงานประจำปี**
สามารถติดตามงานได้ตลอดเวลา เนื่องจากรายงานประจำปีเป็นงานที่ต้องใช้ความถูกต้องและรวดเร็วมาก


นนทบุรี
Province


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)