ถอดเทป ในรูปแบบ


นักป้อนข้อมูล
detail
detail
detail

ถอดเทป"ภาษาไทย"

งานเร่ง 700 บาท(1-2วัน) / งานไม่เร่ง 500 บาท (2-3วัน)

- สามารถถอดเทปได้จาก คลิปเสียง ไฟล์VDO เทปการสัมภาษณ์ การประชุม การบรรยาย ถอดเทปเพื่อทำซับไตเติ้ล ฯลฯ
- ระยะเวลาการทำงาน /สามารถทยอยส่งงานได้
คลิปความยาวไม่เกิน 10 ชม. : 2-3 วัน (งานไม่เร่ง)
คลิปความยาวไม่เกิน 20 ชม. : 4-5 วัน (งานไม่เร่ง)

ขั้นตอนการทำงาน
สำหรับ ถอดเทป ในรูปแบบ "ภาษาไทย" งานเร่ง/งานไม่เร่ง ทุกประเภท
1. ตกลงงานผ่านระบบ ลูกค้าแจ้งหัวข้อของงาน/ประเภทเนื้อหา
2. ลูกค้าสามารถส่งไฟล์เสียง(ถ้ามี)เบื้องต้นมาให้พิจารณาถึงความชัดของเสียง
3. ประเมินราคา/กำหนดวันส่งงาน
4. ส่งงานตามกำหนดเพื่อให้ลูกค้าตรวจสอบ

Province
กรุงเทพ
Location
Website
500 บาท
ราคาต่อวัน
700 บาท
ราคาอื่นๆ

Leave a Comment
About ME
Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other
มีผู้ติดตาม 0 คน
กำลังติดตาม 0 คน
(X)