ทนายความ ปรึกษาปัญหากฎหมาย ตรวจ/ร่างสัญญา ว่าความคดีแพ่ง-อาญา จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท/หจก. และงานจดทะเบียนอื่นๆ


ทนายความ
detail

***ปรึกษาปัญหากฎหมาย ตรวจ/ร่างสัญญา รับว่าความคดีแพ่ง-อาญา*** เริ่มต้นที่ 500 บาท

1.ให้คำปรึกษาและให้ความเห็นทางกฏหมาย เป็นกันเองคุยง่ายเข้าใจ ใส่ใจคุณ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง กู้ยืมเงิน บัตรเครดิต ไฟแนนซ์ ละเมิด เช็ค ฉ้อโกง แชร์ลูกโซ่ หมิ่นประมาท กฎหมายแรงงาน ปัญหาคอนโด หมู่บ้านจัดสรร ลิขสิทธิ์ ซื้อขาย นายหน้าตัวแทน จ้างทำของ ฯลฯ ยินให้คำปรึกษาครับ

2.ตรวจร่างสัญญา จัดทำเอกสารทางกฎหมาย (ภาษาไทย, อังกฤษ)
- รับจัดทำเอกสารทางกฎหมายต่างๆ เช่น หนังสือบอกกล่าวทวงถาม หนังสือร้องทุกข์
- รับร่างสัญญาทางกฎหมาย เช่น สัญญากู้ยืมเงิน สัญญาซื้อขาย สัญญาจ้างทำของ

3.ว่าความ และการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีทางศาล เช่น ฟ้องร้อง หรือให้การต่อสู้คดี ในคดีแพ่งหรืออาญา ร้องจัดการมรดก กู้ยืมเงิน บัตรเครดิต ไฟแนนซ์ ละเมิด เช็ค ฉ้อโกง แชร์ลูกโซ่ หมิ่นประมาท คดีแรงงาน(ค่าชดเชย) ฯลฯ

4.ดำเนินการอื่นๆ ด้านกฎหมาย พร้อมช่วยเหลือคุณ ไม่ว่าจะเป็น แจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดี ติดตามผลการดำเนินคดีของพนักงานสอบสวน ฯลฯ

***จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท/หจก. และงานจดทะเบียนอื่นๆ พร้อมให้คำปรึกษาด้านข้อกฎหมาย*** เริ่มต้นที่ 1,500 บาท

1.จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด
- บริการจองชื่อนิติบุคคล, บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มและเอกสารจดทะเบียน, บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริคณห์สนธิและจดตั้งบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัดและจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

2.จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด
- ที่อยู่, แก้ไขกรรมการเข้า-ออก, เปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ, วัตถุประสงค์, รายชื่อผู้ถือหุ้น, เพิ่มทุน-ลดทุน

3.จดทะเบียนพาณิชย์ (จดทะเบียนร้านค้า)

4.ขึ้นทะเบียนประกันสังคม (ขึ้นทะเบียนนายจ้าง/ลูกจ้าง)

5.จดทะเบียนกับสำนักงานสรรพากร เช่น จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อมูล

6.จดทะเบียนขออนุญาตอาหารและยา (อย.)

7.จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์/เครื่องหมายการค้า/สิทธิบัตร

*ติดต่อโทร 090-967-5358 หรือไลน์ ainseen

*หมายเหตุ: อัตราค่าบริการ สามารถสอบถามได้ครับ (ชำระเงินก่อนเริ่มงาน)

กรุงเทพมหานคร
Province

Leave a Comment
About ME
Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other
มีผู้ติดตาม 0 คน
กำลังติดตาม 0 คน
(X)