สนใจงานถ่ายแบบ ถ่ายภาพ นักแสดง extra และอื่นๆ


นายแบบ/นางแบบ/นักแสดง
detail
detail
detail
detail
detail

ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ-สกุล : นาย พิสิฐชัย เกียรตินันท์
ชื่อเล่น : ก้อง
วัน/เดือน/ปี เกิด : วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2541
อายุ : 20 ปีื
ส่วนสูง : 183 CM
น้ำหนัก : 65 KG
ไหล่กว้าง : 17 inch
ที่อยู่ : สถานีตำรวจนครบาลดุสิต อาคาร 7 ห้อง 202
ถนน : พระราม5
เขต-แขวง : ดุสิต
เลขไปรษณีย์ : 10300
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เบอร์มือถือ : 0997560062
อีเมล์ : kongg19419@gmail.com
สถานะอาชีพ : กำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 2 ( กำลังจะขึ้นชั้นปีที่ 3 )
สถานที่ศึกษาระดับมัธยม : โรงเรียน ราชวินิต มัธยม
สถานที่ศึกษาระดับอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะ : สถาปัตยกรรมและการออกแบบ
สาขาวิชา : การออกแบบสำนักงานอัตโนมัติและการจัดการบริการธุรกิจ
วุฒิการศึกษา : บริหาร ( สามารถทำงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับในด้านสถาปัตยกรรมและ การออกแบบได้ )
จบการศึกษา : จะจบการศึกษาในอีก 2 ปี


กรุงเทพมหานคร
Province


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)