ฟรีแลนซ์ รับเขียนเกี่ยวกับภาพยนตร์


รับเขียนบทความเกี่ยวกับภาพยนตร์
รับเขียนบทความเกี่ยวกับภาพยนตร์เชิงวิจารณ์
รับเขียนบทความเกี่ยวกับภาพยนตร์เชิงรีวิว
ประมาณ 1 หน้ากระดาษโปรแกรม word ประมาณ 550 บาท (พร้อมรูป)
ผลงาน
- ศึกษาด้านวิชา และคณะนิเทศ ภาพยนตร์
- เขียนบทความสคลิปให้กับทาง mono film

Province
Website

Leave a Comment
About ME
Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other
Follower (0)
Following (0)
Update : 2018-09-27 22:45:44

(X)