ฟรีแลนซ์ รับเขียนเกี่ยวกับภาพยนตร์

รับเขียนบทความเกี่ยวกับภาพยนตร์
รับเขียนบทความเกี่ยวกับภาพยนตร์เชิงวิจารณ์
รับเขียนบทความเกี่ยวกับภาพยนตร์เชิงรีวิว
ประมาณ 1 หน้ากระดาษโปรแกรม word ประมาณ 550 บาท (พร้อมรูป)
ผลงาน
- ศึกษาด้านวิชา และคณะนิเทศ ภาพยนตร์
- เขียนบทความสคลิปให้กับทาง mono film


Province
Website


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other
New update
Update : 2018-09-27 22:45:44


MESSAGE BOX


(X)