มัคคุเทศก์อิสระ (อังกฤษ) Outbound Tour Leader


ไกด์ / มัคคุเทศก์
detail

รับเป็นมัคคุเทศก์ Outboud Tour Leader (มีใบอนุญาตมัคคุเทศก์ทั่วไป และ Tour Leader)
โดยไกด์ มงคล ตันติสุขุมาล โทร 0817168711 Line =@zru5884r
English Tour Guide and Tour Leader (Outbound)
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA.)
ปริญญาตรีบริหารธูรกิจ (BBA.) วิศวกรรมไฟฟ้า (B.Eng.) นิติศาสตร์ (B.Law)
ประกาศนียบัตร ภาษาอังกฤษ การพัฒนาเว็บไซต์ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และ อื่นๆ
มีความรู้พื้นฐานภาษาจีน
ประสบการณ์เดินทางต่างประเทศ
ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย พม่า ลาว
สหรัฐอเมริกา (ลอสแองเจลีส ชิคาโก ฮาวาย อลาสก้า) แคนาดา (แวนคูเวอร์)
ปัจจุบัน เป็นมัคคุเทศก์อิสระ (Freelance Guide) วิทยากรอิสระ (Trainer) และ ทนายความอิสระ (Lawyer)


Province
เชียงใหม่ กรุงเทพฯ ภูเก็ต
Location
Website


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)