รับงานดูแลระบบ Linux Server


โปรแกรมเมอร์/IT
detail

OS: RedHat Centos Ubuntu Server
Database: Mysql , Mariadb
Only : Weekend

กรุงเทพมหานคร
Province
Bangkok
Location
500 บาท
ราคาต่อชั่วโมง
2,000 บาท
ราคาต่อวัน

Leave a Comment
About ME
Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other
มีผู้ติดตาม 0 คน
กำลังติดตาม 0 คน
(X)