รับงานด้านสื่อ graphic เช่น logo,banner,ads,video editing,vlog


ตัดต่อวีดีโอ/CG
detail

งานต่างๆทั้งหมดราคาจะเริ่มต้นที่ 500 บาท เเละทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรายละเอียดงานนั้นๆ
portfolio : https://drive.google.com/drive/folders/1ZQJQcguCALOVsC6FekNStuuNPKq6iOfi


Province
Website
300 บาท
ราคาต่อชั่วโมง
1,000 บาท
ราคาต่อวัน


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other
New update

MESSAGE BOX


(X)