รับงานรีวิวของเล่นเด็กเสริมพัฒนาการและผลิตภัณฑ์เด็ก จากผู้ใช้จริง


ฟรีแลนซ์อื่นๆ
detail
detail
detail
detail
detail

รับงานรีวิวของเล่นเด็ก ของเล่นเสริมพัฒนาการ สินค้าเกี่ยวกับเด็ก จากผู้ใช้จริง (ผู้ปกครองที่มีเด็กอายุ 3-10 ปี, เด็กอายุ 3-10 ปี, คนที่สนใจเป็นนักรีวิวของเล่น) รีวิวของเล่นเสนอเป็นคลิป VDO สามารถสอบถามรายละเอียดได้
*แก้ไขงานได้ไม่เกิน 2 ครั้ง

ขั้นตอนการทำงาน
1. ลูกค้าแจ้งรายละเอียดงานที่ต้องการให้รีวิว (ชื่อของเล่น, แบรนด์ของเล่น, เงื่อนไขการใช้สินค้า, ผลิตภัณฑ์หรือสิ่งที่ผู้รีวิวจะได้รับ, Keyword ที่ต้องมีอยู่ในรีวิว, สิ่งที่ Reviewer ต้องรีวิวให้ครบถ้วน, เว็บไซต์ของผู้จำหน่าย, ช่องทางการจัดจำหน่าย, รูปภาพของสินค้าที่ต้องการให้ใส่ประกอบการรีวิว (ถ้ามี))
2. ทางเราทำการคัดเลือกนักรีวิวให้
3. ลูกค้าจัดส่งของเล่นไปตามที่อยู่ของนักรีวิวที่ทางเราจะแจ้งให้ เมื่อตกลงรับงานรีวิว
4. ลูกค้ากำหนดระยะเวลาในการรีวิว (ระยะเวลาประมาณ10วัน นับจากวันที่นักรีวิวได้รับของเล่น)
5. นักรีวิวจะโพสต์ผลงานรีวิวบน Blog, Youtube, Facebook, Instagram ช่องทางใดช่องทางหนึ่งของนักรีวิว (โดยตั้งค่าการ Share บน Facebook เป็น Public) หรือส่งงานให้ลูกค้าตามที่ตกลง


กรุงเทพมหานคร
Province
กรุงเทพมหานคร
Location
Website
500 บาท
ราคาต่อชั่วโมง
500 บาท
ราคาต่อวัน


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)