รับงานเขียนโปรแกรม


โปรแกรมเมอร์/IT
detail
detail
detail

สวัสดีครับ
รับงานเขียนโปรแกรมภาษา Java, VB, C++, MQL, AFL, HTML, PHP, JSP, VBA
ชื่นชอบงานที่มี Logic การทำงานที่ซับซ้อน / การคำนวนที่ซับซ้อน เป็นพิเศษ

ประสบการณ์ทำงาน
1. ระบบ IT กรมที่ดิน, กรมคุมประพฤติ (Java, VB, JSP)
2. Algorithm Trading Full Scale (AFL, MQL, C++, JAVA, VBA)
3. API Gateway ในการส่งคำสั่งซื้อขายหุ้น
4. Cross-Platform Library (C++, VBA, Python, AFL)

ทักษะด้านอื่นๆ
1. วิทยากรสอนเขียนโปรแกรม
2. การเงิน (Feasibility Study, Liquidity Management)


Province
1,000 บาท
ราคาต่อชั่วโมง
5,000 บาท
ราคาต่อวัน


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOXjaskiran

ต้องการโปรแกรมเมอร์เขียนโปรแกรมบัญชี โทรกลับ 0891096173

2019-06-13 14:14:50
(X)