รับงานเขียนโปรแกรม


โปรแกรมเมอร์/IT
detail
detail
detail

สวัสดีครับ
รับงานเขียนโปรแกรมภาษา Java, VB, C++, MQL, AFL, HTML, PHP, JSP, VBA
ชื่นชอบงานที่มี Logic การทำงานที่ซับซ้อน / การคำนวนที่ซับซ้อน เป็นพิเศษ

ประสบการณ์ทำงาน
1. ระบบ IT กรมที่ดิน, กรมคุมประพฤติ (Java, VB, JSP)
2. Algorithm Trading Full Scale (AFL, MQL, C++, JAVA, VBA)
3. API Gateway ในการส่งคำสั่งซื้อขายหุ้น
4. Cross-Platform Library (C++, VBA, Python, AFL)

ทักษะด้านอื่นๆ
1. วิทยากรสอนเขียนโปรแกรม
2. การเงิน (Feasibility Study, Liquidity Management)

Province
1,000 บาท
ราคาต่อชั่วโมง
5,000 บาท
ราคาต่อวัน

Leave a Comment

vinai_phu

ต้องการจ้างเขียนโปรแกรมครับ หลักการทำงานของโปรแกรมคร่าว ๆ คือ 1.โปรแกรมคือ ดึงข้อมูล Realtime จาก Website เว็บนึง

2019-08-11 05:23:38

jaskiran

ต้องการโปรแกรมเมอร์เขียนโปรแกรมบัญชี โทรกลับ 0891096173

2019-06-13 14:14:50
About ME
Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other
Follower (0)
Following (0)
(X)