รับงานแปลภาษาอังกฤษ


นักแปลภาษา
detail
detail

รับงานแปลภาษา อังกฤษ-ไทย/ไทย-อังกฤษ
ประเภทงานที่ถนัด
- งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์
- งานวิจัยทางวิศวกรรมเคมี,ปิโตรเคมี,พอลิเมอร์,ไบโอเทคโนโลยี,เครื่องกล
- สิทธิบัตร(Patent)ทางวิศวกรรมเคมี,ปิโตรเคมี,พอลิเมอร์,ไบโอเทคโนโลยี,เครื่องกล
- นิยาย/เรื่องสั้น
- ข่าว
สำหรับงานอื่นๆ ส่งงานมาให้พิจารณาก่อนได้ค่ะ
ผู้แปลจบวิศวกรรมเคมี ตอนนี้ทำงานปะจำเป็นวิศวกร ดังนั้นไม่มีปัญหาเรื่องศัพท์เทคนิควิศวกรรมค่ะ

Province
กรุงเทพฯ-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา
Location

Leave a Comment
About ME
Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other
Follower (0)
Following (0)
(X)