รับจ้างพัฒนาหรือแก้ไขเว็บไซต์ เว็บเพจ และขายโปรแกรมจัดการร้านค้าสำเร็จรูปและร้านอาหาร


รับจ้างทั่วไป
detail
detail

รับจ้างพัฒนาหรือแก้ไขเว็บไซต์ เว็บเพจ และขายโปรแกรมจัดการร้านค้าสำเร็จรูปและร้านอาหาร
กระผมเป็นโปรแกรมเมอร์ฟรีแลนซ์ ไม่มีสังกัดเป็นทางการ กำลังหางานทำในเชียงใหม่ รับจ้างในการพัฒนาเว็บไซต์ เว็บเพจ การแก้ไขข้อมูลเว็บไซต์ ในรูปแบบงานฟรีแลนซ์สายงานเว็บไซต์ ภาษา HTML ทั่วไป PHP และเทมแพลตสำเร็จรูป
ขายโปรแกรมสำเร็จรูป เป็นโปรแกรมที่ได้ร่วมมือกับบริษัทของเพื่อนสนิทในการพัฒนา โดยโปรแกรมนี้ 90% เป็นการพัฒนาโดยกระผมเอง ยินดีให้คำปรึกษากรณีสนใจโปรแกรม ร่วมถึงการปรับปรุงพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อความต้องการของลูกค้า

เชียงใหม่
Province
เมืองเชียงใหม่
Location
Website

Leave a Comment
About ME
Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other
มีผู้ติดตาม 0 คน
กำลังติดตาม 0 คน
Update : 2021-04-28 15:48:19

รูปแบบโปรแกรมสำหรับการทำรายการขายสินค้า มีคลังสินค้า การสั่งซื้อรับเข้า และการจัดการภาษี

(X)