รับตัดต่องานวิดีโอทุกประเภท


สื่อสิ่งพิมพ์
detail
detail
detail
detail
detail

งานตัดต่อ สื่อ multimedia
รับตัดต่อ video อทิ เช่น รายการโทรทัศน์,ตัด SPOT โฆษณา หรือวีดีโออื่นๆถ้าทำได้ สามารถคุยกันก่อนได้ ตกลงราคากันได้
ติดต่อสอบถามได้ที่ 0922939861
---------------------------------------------------
-Showreel.Champskill Studio
https://www.youtube.com/watch?v=PPZzul87VT0&feature=youtu.be
-Facebook Page
https://www.facebook.com/ChampskillStudio/


Province


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)