รับตัดต่อ VDO ทุกประเภท รวดเร็ว เน้นคุณภาพ คุยง่าย


ฟรีแลนซ์อื่นๆ
detail
detail
detail
detail

-พิจารณาราคาตามความเหมาะสมของชิ้นงาน เพื่อความสบายใจของลูกค้าและผู้ผลิต
-ใช้เวลา 1-2 วัน หรือตามที่ตกลง (ตามความยากง่ายของชิ้นงาน)
-ส่งงานผ่านทาง Google Drive
-ปรับสี วีดีโอให้ดูดียิ่งขึ้น
-แก้งานฟรี 3 ครั้ง

วิดีโอความยาวไม่เกิน 3 นาที
- VDOพรีเซ้นเทชั่น, Vlog
- สำหรับวิดีโอความยาวไม่เกิน 3 นาที
- ชนิดสกุลไฟล์งานที่ได้ (.MP4, .AVI, .MOV )
- Full HD 1080p , 720p หรือตามต้นฉบับไฟล์ที่ให้
- แก้งานฟรี 2 ครั้ง (ในขอบเขตที่ท่านแจ้งก่อนเริ่มงาน)

ความยาวของวีดีโอไม่เกิน 10 นาที

- โฆษณาขนาดเล็ก, MV, วิดีโอพรีเซ้นเทชั่น
- ชนิดสกุลไฟล์งานที่ได้ (.MP4, .AVI, .MOV )
- Full HD 1080p , 720p , 4K หรือตามต้นฉบับไฟล์ที่ให้
- แก้งานฟรี 2 ครั้ง (ในขอบเขตที่ท่านแจ้งก่อนเริ่มงาน)
- color Grading
- Motion Graphic

ความยาวของวีดีโอตามที่ลูกค้าต้องการ

- โฆษณาขนาดเล็ก, MV, วิดีโอพรีเซ้นเทชั่น
- ชนิดสกุลไฟล์งานที่ได้ (.MP4, .AVI, .MOV )
- Full HD 1080p , 720p , 4K หรือตามต้นฉบับไฟล์ที่ให้
- แก้งานฟรี 2 ครั้ง (ในขอบเขตที่ท่านแจ้งก่อนเริ่มงาน)
- color Grading
- Motion Graphic

Province

Leave a Comment
About ME
Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other
มีผู้ติดตาม 1 คน
กำลังติดตาม 0 คน
(X)