รับถอดเทป พิมพ์งาน คีย์ข้อมูล ช่วยให้คุณส่งงานตรงเวลา


นักป้อนข้อมูล
detail

รับพิมพ์งาน ถอดเทป คีย์ข้อมูล
- รับพิมพ์งาน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ผ่านโปรแกรม Microsoft word Excel power point
- รับพิมพ์งานจากภาพถ่าย จากงานเขียน
- รับถอดเทป พิมพ์ลงในเอกสาร
- รับพิมพ์งานพร้อมจัดรูปแบบ ฟอนต์ ขนาดตัวอักษร ขอบหน้ากระดาษ
- รับประกันคุณภาพงาน หากมีข้อผิดพลาดยินดีแก้ไขให้ฟรี
- รับส่งไฟล์งานที่ Email หรือ Line

Province

Leave a Comment
About ME
Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other
มีผู้ติดตาม 0 คน
กำลังติดตาม 0 คน
(X)