รับทำบัญชี พิธีกร หรือสันทนาการ เดินเรื่องเอกสาร รับจ้างสอนเด็กทั้งไทยและต่างชาติสอนทุกวิชา อายุ 1-12 ปี


รับจ้างทั่วไป
detail
detail
detail
detail
detail

เรียนจบปริญญาโท MBA สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรีบัญชี มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 พร้อมเป็นประธานนิสิตคณะบัญชี
สามารถทำงานได้หลายรูปแบบ ปิดงบ ตรวจสอบบัญชี วางแผนทางการเงิน เลี้ยงเด็ก หรือเป็นพิธีกร
มีรถยนต์ส่วนตัว

ชลบุรี
Province
ชลบุรี
Location
Website
200 บาท
ราคาต่อชั่วโมง
1,000 บาท
ราคาต่อวัน

Leave a Comment
About ME
Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other
มีผู้ติดตาม 0 คน
กำลังติดตาม 0 คน
(X)