รับทำภาพ 3D Perspective : Interior , Exterior : ขึ้น Model 3D


นักออกแบบ/Designer
detail
detail
detail
detail
detail

ทำภาพ Render 3D

1. ภาพ INTERIOR PERSPECTIVE
- ราคา 2500 บาท ต่อ 1-2 รูป

2. ภาพ EXTERIOR PERSPECTIVE
- ราคา 2500 บาท ต่อ 1-2 รูป

3. [ เหมาทั้งห้อง ] ภาพ INTERIOR PERSPECTIVE
- ราคาตามขนาดและรายละเอียดงาน เริ่มต้น 4500 บาท

4. ขึ้น Model 3D Sketch up
- ราคาตามขนาดและรายละเอียดงาน เริ่มต้น 1000 บาท

รายละเอียด
- ลูกค้าจะต้องมีรายละเอียดของงาน Design / แปลน + ขนาด / รูปด้าน
- ลูกค้าจะต้องมีรายละเอียดของงาน Mood and tone หรือ Reference / ไฟล์ cad (ถ้้ามี) / Model 3D (ถ้้ามี)
- สามารถแก้ไขงาานได้ 2-3 ครั้ง (ก่อนส่ง Final) หากเกิน 500 / ครั้ง
- ส่งงาน Final เป็นไฟล์ PNG , JPEG

กรุงเทพมหานคร
Province
กรุงเทพมหานคร
Location
Website

Leave a Comment
About ME
Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other
มีผู้ติดตาม 0 คน
กำลังติดตาม 0 คน
(X)