รับพิมพ์งานทั่วไป บทความ แปลภาษา


รับจ้างทั่วไป
detail
detail

รับพิมพ์งานทั่วไป บทความ นิยาย รายงาน เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หรือเอกสารที่มีสูตรสมการทางคณิตศาสตร์ หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ด้วยภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทย

รายละเอียดอัตราค่าบริการงานพิมพ์ :-
↬ Microsoft Word
↬ พิมพ์งานภาษาไทย >>> หน้าละ 8 บาท
↬ พิมพ์งานภาษาอังกฤษ >>> หน้าละ 10 บาท
↬ พิมพ์งาน ไทย + อังกฤษ >>> หน้าละ 9 บาท
↬ พิมพ์สูตรสมการคณิตศาสตร์
สูตรทั้งหน้า >>> หน้าละ 15 บาท
สูตร + เนื้อหาบางส่วน >>> หน้าละ 13 บาท

↬ Microsoft Excel
↬ พิมพ์งานสูตรสมการ/กราฟ/คิดสูตรคำนวณ >>> หน้าละ 15 บาท

รายละเอียดอัตราค่าบริการงานแปล :-
↬ แปลภาษาไทย - อังกฤษ
↬ แปลภาษาอังกฤษ - ไทย
↬ ราคา 200 บาท ต่อหน้า (หน้าละ 500 คำ)

หมายเหตุ :-
↬ พิมพ์งานเกิน 100 หน้า รับส่วนลด 10% ของค่าบริการ
↬ พิมพ์งานด่วน x2.0 จากราคาปกติ ( งานด่วนและเกิน 100 หน้า x1.5 )


ID : nomooza
Fackbook : รับพิมพ์ แปล งาน เอกสาร บทความ


Province
สมุทรสาคร
Location


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other
New update

MESSAGE BOX


(X)