รับพิมพ์งาน, Admin page หรือ Website, เขียนบทความ


ประสบการณ์ทำงาน
- เคยทำงานเกี่ยวกับ Admin Page ให้กับบจก.พิษณุโลก ยูไนเต็ด และสินค้าออนไลน์
- สามารถพิมพ์งาน Microsoft Word และ Excel รวมถึงถอดเทปภาษาไทยได้
- เคยทำงานเขียนบทความ Freelance ให้กับ www.spiceee.net ซึ่งปัจจุบันก็ยังทำอยู่ค่ะ ชื่อนักเขียน Mim Paliwanish

Province
พิษณุโลก
Location
30 บาท
ราคาต่อชั่วโมง
250 บาท
ราคาต่อวัน

Leave a Comment
About ME
Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other
Follower (0)
Following (0)
(X)