รับพิมพ์งาน, Admin page หรือ Website, เขียนบทความ

ประสบการณ์ทำงาน
- เคยทำงานเกี่ยวกับ Admin Page ให้กับบจก.พิษณุโลก ยูไนเต็ด และสินค้าออนไลน์
- สามารถพิมพ์งาน Microsoft Word และ Excel รวมถึงถอดเทปภาษาไทยได้
- เคยทำงานเขียนบทความ Freelance ให้กับ www.spiceee.net ซึ่งปัจจุบันก็ยังทำอยู่ค่ะ ชื่อนักเขียน Mim Paliwanish


Province
พิษณุโลก
Location
30 บาท
ราคาต่อชั่วโมง
250 บาท
ราคาต่อวัน


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)