รับอบรมดูนกทั่วประเทศ/ Bird Leader นำดูนก-ศึกษาธรรมชาติ


ไกด์ / มัคคุเทศก์
detail
detail
detail
detail
detail

อบรมการดูนกขั้นพื้นฐานทั้งในป่าธรรมชาติและในเมืองสำหรับเยาวชนและบุุคคลทั่วไปที่สนใจ จากปะสบการณ์การดูนกทั้งในและต่างประเทศมากว่า 10 ปี เคยบรรยายเรื่องการอนุรักษ์นกและการดูนกให้กับสมาชิกสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรอบรมการดูนกให้กับโรงเรียนสยามสามไตร และอบรมเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติฯเกี่ยวกับการดูนกขั้นพื้นฐาน


Province
สมุทรปราการ
Location
200 บาท
ราคาต่อชั่วโมง
1,500 บาท
ราคาต่อวัน


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)