รับออกแบบวางระบบงานด้าน Network Infrastructurec และ Project Management


ฟรีแลนซ์อื่นๆ
detail
detail
detail
detail
detail

มีประสพการณ๋ด้านออกแบบวางระบบ Network Infrastructure และ ควบคุมโครงการ PM ทั้งออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์ ระบบ Security และงานด้าน IT ต่างๆ
รวมทั้งงานติดตั้ง อุปกรณื และ Configuration มีทีมงานมืออาชีพเฉพาะด้าน มากมาย
คิดต่อสอบถาม ได้ที่ 098-3694542

Province

Leave a Comment
About ME
Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other
Follower (0)
Following (0)
(X)