รับออกแบบอาคารทุกประเภท ภายนอก - ภายใน บ้าน ร้านค้า สปา โรงแรม อื่นๆ


นักออกแบบ/Designer
detail
detail
detail
detail
detail

*รับออกแบบภายนอก - ภายใน ราคาเริ่มต้น ตารางเมตรละ 250-350 บาท (ต่ำกว่า 100 ตร.ม. ราคาจะอยู่ที่ 350 บาท/ตร.ม. หาก 100 ตร.ม.ขึ้นไป ราคาจะอยู่ที่ 250 บาท/ตร.ม.)

*รับทำภาพ 3D Perspectiveภายใน/ภายนอก ราคาเริ่มต้น รูปละ 2,500 บาท

Exterior
- รูปที่ 1-5 รูปละ 2,200 รูปที่ 6 ขึ้นไป รูปละ 2,000

Interior
- รูปที่ 1-5 รูปละ 2,500 รูปที่ 6 ขึ้นไป รูปละ 2,000
- หากให้ขึ้นโมเดล คิดเพิ่มเริ่มต้นที่ 2,000

------------------------------------------------------------------

- สามารรถเขียนแบบขออนุญาต / ก่อสร้าง / แบบผลิตต่างๆ
- มีใบประกอบวิชาชีพสถาปนิกและสามารถเซ็นแบบได้

ผลงาน
https://yaakdesign.makewebeasy.com/
https://www.facebook.com/yaakdesign.studio/


กรุงเทพมหานคร
Province


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)