รับออกแบบ และเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน


นักออกแบบ/Designer
detail
detail
detail

รับออกแบบงานสถาปัตยกรรมภายใน

พื้นที่การรับทำงาน : จ.กาญจนบุรี, กรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล
(*เนื่องจากต้องมีการเดินทางไปดู และทำรังวัด ทำให้มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ จึงขออนุญาตเริ่มต้นจากพื้นที่ดังกล่าวนี้ก่อน แต่จะมีการขยายพื้นที่รับงานออกไปเรื่อย ๆ ขออภัยในความไม่สะดวกครับ)

ประเภทของงานที่รับ :
-ที่พักอาศัย
-สำนักงาน
-ร้านค้า
-ร้านอาหาร
-ร้านกาแฟ / คาเฟ่
-บูธ

ถนัดสไตล์ / ธีมงาน :
-Modern
-Contemporary
-Mood&Tone ตาม Brief ลูกค้า / ตาม Concept

ขอบเขตการทำงาน :
-ออกแบบ
-เขียนแบบ
-ภาพ Perspective
-ตรวจงาน หลังจากลูกค้าเริ่มดำเนินการตกแต่งไปแล้ว 50% 1 ครั้ง
-ตรวจงาน หลังจากลูกค้าเริ่มดำเนินการตกแต่งไปแล้ว 90% 1 ครั้ง
-ตรวจงาน หลังจากดำเนินการตกแต่งเสร็จสิ้นแล้ว 1 ครั้ง

โปรแกรมที่ใช้ :
-AutoCAD 2019
-3D Max 2020 (V-ray)
-Photoshop

ระยะเวลาการทำงานโดยรวม :
Min.1 = 35 วัน แบบไม่ขอพัฒนาแบบเพิ่ม
Min.2 = 40 วัน กรณีขอปรับพัฒนาแบบ
Max = 50 วัน จากการใช้สิทธิ์แก้เต็มที่
(*ระยะเวลาการทำงาน อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามขนาดของพื้นที่ และความยากง่ายของงาน design)

ราคาค่าออกแบบ :
-ขนาดพื้นที่ 0-10 ตร.ม. =6,000 บาท
-ขนาดพื้นที่มากกว่า 10 ตร.ม. คิด ตร.ม.ละ 600 บาท
(*หากมีการแก้ไขเพิ่มเติมจากขั้นตอนการทำงาน จะเพิ่มเวลาตามแต่ละหัวข้อ และคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มครั้งละ 10% ของราคางานออกแบบ)

กรุงเทพมหานคร
Province
กาญจนบุรี
Location
1.ขนาดพื้นที่ 0-10 ตร.ม. = 6,000 บาท 2.ขนาดพื้นที่มากกว่า 10 ตร.ม. คิด ตร.ม.ละ 600 บาท บาท
ราคาอื่นๆ

Leave a Comment
About ME
Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other
มีผู้ติดตาม 0 คน
กำลังติดตาม 0 คน
(X)