รับออกแบบ Logo , ตายาง, ป้ายชื่อบริษัท ราคาถูก!!


กราฟฟิค/วาดภาพ
detail
detail

รับออกแบบ LOGO ตรายาง ป้ายชื่อบริษัท ราคาถูก!!

- ระบุชื่อ LOGO / ชือบริษัทภาษาอังกฤษ และภาษาไทย ทีใช้ (สะกดถูกต้อง)
- ระบุรูปแบบความต้องการของงาน
- ระบุขนาดทีต้องการ (กว้าง x ยาว)
- ลูกค้าจะได้รับไฟล์งานต้นฉบับ ( .ai .psd .pdf .jpg .png ) สามารถเลือก/รับไฟล์ทังหมด ได้ตามความต้องการ
- เวลาในการออกแบบประมาณ 5 วัน (งานด่วน 2-3 วัน)
- สามารถแก้ไขงานได้ 1 ครัง / ชิ้นงาน

ประสบการณ์กว่า 3 ปี (งานมีคุณภาพ ตรงเวลาแน่นอน)

*** สนใจติดต่อ
โทร / Line : 084-0212510

Province
Website

Leave a Comment
About ME
Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other
มีผู้ติดตาม 0 คน
กำลังติดตาม 0 คน
(X)