รับเขียนบทความและแปลงานวิจัยภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับยา,ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร,สุขภาพ,โรค,การรักษา และวิทยาศาสตร์การแพทย์


นักเขียน
detail
detail
detail

ปัจจุบันผมเรียน ป.เอก เอกสาขาชีวเคมี ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเนื้องานต้องแปลเอกสารภาษาอังกฤษและเขียนบทความวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และอื่นๆที่เกี่ยวข้องขณะเรียนบ่อยอยู่แล้วจึงมีความเชี่ยวชาญในงานด้านนี้พอสมควร ลูกค้าที่สนใจสามารถติดต่องานได้โดยส่งไฟล์งานมาให้ประเมินเนื้อหาราคาการแปลเริ่มต้นตั้งแต่ 250 บาทขึ้นไปขึ้นอยู่กับจำนวน word ส่วนงานเขียนบทความเริ่มต้นใน rate เดียวกันแต่จะพิจารณาราคาตามจำนวน word เช่นเดียวกัน


ขอนแก่น
Province
Website


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)