รับเขียนแบบ ออกแบบคำนวณ งานโครงสร้างเหล็ก โรงงาน ป้าย LED อาคาร รับเซ็นต์รับรองงานด้วยวิศวกรโยธา ระดับภาคี และสามัญ


ฟรีแลนซ์อื่นๆ
detail
detail
detail
detail
detail


รับเขียนแบบ ออกแบบคำนวณ งานโครงสร้างเหล็ก, โรงงาน, ป้าย LED, บ้าน, อาคาร รับเซ็นต์รับรองงานด้วยวิศวกรโยธา ระดับภาคี และสามัญ

งานที่รับเขียนแบบและออกแบบคำนวณ
-โครงสร้างเหล็ก คอนกรีต
-ป้ายโฆษณา ป้าย LED
-โรงงาน โกดัง
-โครงสร้างรับ Solar Cell
-อาคารสำนักงาน
-บ้านพักอาศัย
-Booth งานแสดงสินค้า
-ตู้คอนเทนเนอร์
-โครงสร้างอื่นๆ
เพื่อยื่นขอกู้ธนาคาร เพื่อขออนุญาตปลูกสร้าง และใช้เพื่องานก่อสร้าง


[งานออกแบบคำนวณ]

งานออกแบบคำนวณ โครงสร้างเหล็ก, คอนกรีต, โรงงาน, โกดัง, ป้ายโฆษณา, ป้าย LED, โครงสร้างรับ Solar Cell, Booth งานแสดงสินค้า, บ้าน, อาคารสำนักงาน 1 ชุด มีรายการดังต่อไปนี้
-รายการคำนวนโครงสร้าง Analysis & Strength Design for Structure by Software Analysis
-ภาพโครงสร้างจากตัวโปรแกรม

*ค่าออกแบบคำนวณขั้นต่ำ (ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงาน)
-สำหรับงานที่มีพื้นที่ไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร ราคาค่าออกแบบอยู่ที่ 80 ถึง 120 บาทต่อตารางเมตร
-สำหรับงานที่มีพื้นที่เกิน 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป ราคาค่าออกแบบอยู่ที่ 30 ถึง 60 บาทต่อตารางเมตร
-ป้ายโฆษณา ป้าย LED 8,000 บาท
-งานบ้านพักอาศัย 10,000 บาท
-งานอาคาร 17,000 บาท
-งานโครงสร้าง,โรงงาน, โกดัง 22,000 บาท


[งานเขียนแบบ]

งานเขียนแบบโครงสร้างเหล็ก คอนกรีต 1 ชุด มีรายการดังต่อไปนี้
-Assembly
-Fabrication
-Detail
-3D Steel Structure (Additional)

งานเขียนแบบบ้าน อาคารสำนักงาน,บ้านพักอาศัย 1 ชุด มีรายการดังต่อไปนี้
-แบบสถาปัตยกรรม
-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

*ค่าเขียนแบบขั้นต่ำ (ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงาน)
-อาคารพักอาศัย = 6,000
-อาคารโรงงาน ,โกดัง = 8,000
-งานภาพ 3D = 2000/ภาพ
-งานโครงสร้าง 600 บาท / แผ่น (A3)


สิ่งที่ท่านจะได้รับ คือ
-ไฟล์แบบงานจากตัวโปรแกรม
-รายการคำนวณจากตัวโปรแกรม
-แบบปริ๊นลงกระดาษ 1 ชุด (จำนวนแบบแต่ละชุดไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับขนาดและความละเอียดของแบบ)

หมายเหตุ : ราคารับเขียนแบบและออกแบบคำนวณ งานโครงสร้างเหล็ก, บ้าน, อาคารทั่วไปที่ระบุนี้ไม่รวมค่าเซ็นต์แบบของ วิศวกร และ สถาปนิก
ราคาค่าเซ็นต์แบบ ประมาณขั้นต่ำ 6,000 บาทขึ้นไป ขึ้นอยู่กับชนิดอาคาร ไม่ว่าจะทำแบบเพื่อยื่นกู้ธนาคาร เพื่อขออนุญาต หรือเพื่อการก่อสร้าง

**หมายเหตุ**
ราคาข้างต้นของทุกงานที่ระบุเป็นเพียงการกำหนดราคาขั้นต่ำ เพื่อให้พอประมาณการได้เท่านั้น ราคาจริงที่คิดจะประเมินจากปริมาณ รูปแบบ ขนาด
และความยากง่ายของงานเป็นหลัก

สนใจติดต่อ
พิทยา
Tel. 091-7030668
E-Mail : phittaya25@hotmail.com

Province
กรุงเทพฯ
Location
650 บาท
ราคาต่อชั่วโมง
5,000 บาท
ราคาต่อวัน

Leave a Comment
About ME
Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other
มีผู้ติดตาม 0 คน
กำลังติดตาม 0 คน
(X)