รับเขียนแบบ CAD 3D Product design/drafting


นักออกแบบ/Designer
detail
detail
detail
detail
detail

รับออกแบบ เขียนแบบ ถอดแบบชิ้นงาน 2D-3D ผลิตภัณฑ์ ด้วยโปรแกรม Creo parametric เพื่อใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม,
ไฟล์เพื่อพิมพ์ 3D Printing, Concept design, งาน product design สำหรับนิสิต-นักศึกษา มหาลัย และงาน CAD อื่นๆ

ขั้นตอนการทำงาน
ขั้นตอนที่ 1 : ลูกค้าส่งภาพรายละเอียดของงานเบื้องต้น เพื่อประเมินราคา
ขั้นตอนที่ 2 : แจ้งลูกค้าให้ทราบเรื่องราคา และ กำหนดวันเสร็จงาน
ขั้นตอนที่ 3 : ดำเนินการเขียน 2D/3D
ขั้นตอนที่ 4 : ส่งงานให้ลูกค้าเพื่อยืนยันแบบ ตรวจสอบงาน และอาจมีการแก้ไข (ลูกค้าสามารถแจ้งแก้ไขไฟล์งานได้ 1 ครั้ง)
ขั้นตอนที่ 5 : ลูกค้าอนุมัติไฟล์งานสุดท้าย
ขั้นตอนที่ 6 : ดำเนินการส่งงาน

>>> สนใจติดต่องานได้ที่ Line : jamejz ครับ


กรุงเทพมหานคร
Province


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other
New update
Update : 2019-05-04 19:22:02

Update : 2019-05-04 19:21:45

Update : 2019-05-04 19:21:35

Update : 2019-05-04 19:21:25

Update : 2019-05-04 19:21:10

Update : 2019-05-04 19:20:58

Update : 2019-05-04 19:20:38

Update : 2019-05-04 19:20:22

Update : 2019-05-04 19:18:54


MESSAGE BOX


(X)