รับเขียนแผนการสอน ทำสื่อ power point เพื่อการเรียนการสอน


ติวเตอร์/สอนพิเศษ
detail
detail

รับเขียนแผนการสอน ในวิชา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา คอมพิวเตอร์ ในระดับประถมศึกษา
- เขียนรูปแบบตามแผนปกติ ขั้นนำ ขั้นสอน ขั้นสรุป
- เขียนรูปแบบ 5steps
รับทำสื่อ power point เพื่อใช้ในการเรียนการสอน และสื่อ CAI

กรุงเทพมหานคร
Province

Leave a Comment
About ME
Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other
มีผู้ติดตาม 0 คน
กำลังติดตาม 0 คน
(X)