รับเขียนโปรแกรม IT computer system Network Maintenance Microcontroller จัดหาfirewall, router , swit


โปรแกรมเมอร์/IT
detail
detail

การดูแลและจัดหาคอมพิวเตอร์ (ตามความต้องการของลูกค้า)
Network Maintenance
รับดูแลและจัดหา firewall , router , switch , accesspoint , repeator
Server Maintenance : file , ad , mail , webserver , database server
Software Maintenance : windows , offices , other programs
Software development : erp , warehouse , hr , sale , mantanance
Device development : Print , Cash
Machine development : ระบบตรวจสอบ , QC TESTtor
ระบบ automation : Robot , Linear
ระบบลำเลียง : สายพาน
Microcontroller
รับรองการทำงาน : PLC
พัฒนา product


ชลบุรี
Province
ศรีราชา
Location
450 บาท
ราคาต่อชั่วโมง
3,500 บาท
ราคาต่อวัน


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)