รับเขียนโปรแกรม SAP / Microsoft Dynamic AX และ Visual Basic/.net ตาม requirement ของลูกค้า ติดต่อ 093-9569482


โปรแกรมเมอร์/IT
detail
detail
detail

รับเขียนโปรแกรม SAP / Microsoft Dynamic AX และ Visual Basic/.net ตาม requirement ของลูกค้า ติดต่อ 093-9569482 Line ID : sokikami


Province
BKK
Location
500 บาท
ราคาต่อชั่วโมง
2,000 บาท
ราคาต่อวัน
2000-100000 บาท
ราคาอื่นๆ


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)