รับแปลภาษา ENG >TH / รับเขียนเรื่องสั้น


นักแปลภาษา
detail
detail
detail

นักแปลบทและเขียนบทความเรื่องสั้น เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการโรงแรมและการท่องเที่ยว, อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ, และการจัดการธุรกิจ

เงื่อนไขในการแปลเอกสาร:
>> บทความแปล TH - ENG คิดเพิ่มเติม หน้าละ ฿ 10
>> ตรวจไวยากรณ์ ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ทั้งนี้ หากต้องการสอบถามราคาหรือข้อเสนออื่นๆ โปรดตอบกลับผ่านทาง
E-mail: patipon.translation@gmail.com
Line ID: taey_tea

กรุงเทพมหานคร
Province
ถนน เอกชัย เขตบางบอน
Location

Leave a Comment
About ME
Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other
มีผู้ติดตาม 0 คน
(X)