รับแปลเฉพาะทางด้านกฎหมาย ENG-TH หรือ TH-ENG


นักแปลภาษา
detail

รับแปลเอกสารทางกฎหมาย โดยเฉพาะสัญญา คำร้อง คำฟ้อง คำพิพากษา คำสั่งศาล และเอกสารราชการต่าง ๆ

Province
กรุงเทพมหานคร
Location
Website
300 -750 บาทต่อหน้า บาท
ราคาอื่นๆ

Leave a Comment
About ME
Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other
มีผู้ติดตาม 0 คน
กำลังติดตาม 0 คน
(X)