รับแปลเอกสารการตลาด , Brochure , หนังสือธุรกิจ , IT จากต่างประเทศ ENG-THAI-ENG


นักแปลภาษา
detail

ผู้รับจ้าง ทำงานด้าน IT & marketin มาสิบกว่าปี มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ทำงานในบริษัทข้ามชาติ และจบการศึกษาด้านที่ใช้ภาษาอังฤษ รวมถึงเป็นคนที่อ่านหนังสือต่างประเทศมาเยอะ โดยเฉพาะหนังสือด้าน ธุรกิจ การตลาด IT

รับแปลเอกสารดังต่อไปนี้ จากอังกฤษเป็นไทย คุณภาพรับรองว่าดีเยี่ยม คนอ่านรู้เรื่องได้เนื้อหาครบถ้วน เพราะผู้รับจ้างมีความรู้ด้านธุรกิจที่จะแปล
- Brochure , Datasheet
- business , marketing , IT book
- บทความตปท.ด้านธุรกิจ การลงทุน IT , marketing

ราคาต่อรองกันได้ครับ สนใจติดต่อได้ครับ ขอบคุณครับ

ศุภกร

Province
Bangkok
Location

Leave a Comment
About ME
Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other
Follower (0)
Following (0)
(X)