รับแปลเอกสาร ไทย-อังกฤษ และ อังกฤษ-ไทย (ทุกประเภท)


นักแปลภาษา
detail
detail
detail
detail

- ชำนาญการแปลภาษาอังกฤษ-ไทย และ ไทย-อังกฤษ

- มีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาอังกฤษมามากกว่า 6 ปี

- ได้แปลงานเกี่ยวกับภาษาอังกฤษมาค่อนข้างหลากหลาย อาทิ เช่น สื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์ครีม, บทพูดภาพยนต์, เมนูร้านอาหารไทย, บทคัดย่อวิทยานิพนธ์, เอกสารทางธนาคาร, จดหมายการค้ากับต่างประเทศ, แปลบทความทางการศึกษา, จดหมายรับรองการจดทะเบียนการค้า, ฯลฯ


นครปฐม
Province


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)