รับ Mixing&Mastering เพลงราคาดี


นักดนตรี
detail
detail
detail

รับจูนเสียงร้อง edit
Mixing Mastering
ปล.แก้งานได้ 3 รอบ

กรุงเทพมหานคร
Province
online platform
Location
Website
500 บาท (จูนเสียง) , 2000 บาท (Mixing&Masterng) บาท
ราคาอื่นๆ

Leave a Comment
About ME
Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other
มีผู้ติดตาม 0 คน
กำลังติดตาม 0 คน
(X)