วางระบบบัญชีครบวงจรและดูแลทางด้านภาษีอากร


บัญชี
detail
detail

- รับจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน
- รับวางระบัญชีครบวงจร สอนตั้งแต่การจัดเตรียมเอกสารที่ต้องนำส่งกรมสรรพากร อธิบายให้เข้าใจง่ายสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ และให้คำปรึกษาทางด้านภาษีอากร
- บริการรับจัดทำบัญชีปิดงบรายเดือน
- บริการปิดงบรายปี (ภงด.50) และประมาณการครี่งปี (ภงด.51)
- จัดทำงบเปล่า
- รับจัดทำการคำนวนเงินเดือน
- รายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30)
- จัดทำแบบภาษีประจำเดือน ภงด.1,3,53,54,36 และประกันสังคม
- บริการจัดหาผู้สอบบัญชีเป็นผู้ที่มีความรู้และความสามารถเป็นผู้สอบที่ได้รับใบอนุญาตและมีประสบการณ์การทำงานและการตรวจสอบเป็นอย่างมาก


Province


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other
New update
Update : 2019-02-03 21:46:55


MESSAGE BOX


(X)