วิทยากร พิธีกร อบรมการพูดในที่ชุมชน


DJ/พิธีกร
detail
detail
detail

มงคล ตันติสุขุมาล โทร 0817168711 Line =@zru5884r
การศึกษา
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA.)
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด (ฺBBA.(Marketing))
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (B.Engineering)
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (B.Law)
- ประกาศนียบัตร ภาษาอังกฤษ (Cert.English)
- ประกาศนียบัตร นักพัฒนาเว็บไซต์ (Web Developer)
- ประกาศนียบัตร มัคคุเทศก์ทั่วไป (Tourist Guide)
- ประกาศนียบัตร นักพูด (Toastmaster)

ประสบการณ์วิทยากร พิธีกร นักฝึกอบรม กว่า 20 ปี
*** รับงาน พิธีกร วิทยากร นักเขียน ที่ปรึกษาธุรกิจ ***
ติดต่อ โทร 0817168711
.
ฝึกอบรมหัวข้อ
- การเจรจาต่อรองธุรกิจ
- การตลาด การขาย
- ศิลปะการพูดในที่ชุมชน
- การทำแผนธุรกิจ
- การนำเสนอ
- การคิดเชิงบวก
- การตลาดออนไลน์
- การเขียนและตอบคำถามในสื่อออนไลน์
#วิทยากร #ฝึกอบรม

Province
กรุงเทพ,เชียงใหม่,พัทยา,ภูเก็ต
Location
Website

Leave a Comment
About ME
Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other
Follower (0)
Following (0)
(X)