สอนการจัดตั้งบริษัท ทำธุรกิจตั้งแต่เริ่มต้น เป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัท Start-up เน้นการทำทีมขายและการจัดการบริษัท


Sales/Marketing
detail

สอนการจัดตั้งบริษัท ทำธุรกิจตั้งแต่เริ่มต้น เป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัท Start-up เน้นการทำทีมขายและการจัดการบริษัท
สอนโดยผู้ที่เริ่มทำธุรกิจและจัดตั้งบริษัทมากว่า 20 ปี มีบริษัทที่ดำเนินกิจการอยู่จริง ประสบการณ์ขายในประเทศและส่งออกทั่วโลกทั้งสินค้าอุปโภคและบริโภค
ประสบการณ์ตั้งโรงงานและจัดตั้งบริษัทให้ลูกค้ากว่า 30 แห่ง ช่วยให้ลูกค้าประสบความสำเร็จในการเริ่มทำธุรกิจจนสามารถขายและส่งออกสินค้าได้
ปัจจุบันเป็นกรรมการบริษัทและที่ปรึกษาธุรกิจทางด้านการผลิตและโรงงานอุตสาหกรรม ธุรกิจขายส่งและส่งออกสินค้า นวัตกรรมและสาขาการใช้เครื่องจักรแทนแรงงานคน เป็นต้น
สิ่งที่จะสอนให้กับผู้ที่เรียนคือการแนะนำสิ่งที่จำเป็นในการทำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ เป็นโค้ชเหมือนโค้ชของนักกีฬาที่ต้องการจะประสบความสำเร็จเนื่องจากนักกีฬาเองไม่สามารถมองเห็นจุดที่ต้องปรับปรุงของตนเองได้ โค้ชจึงจำเป็นในการแก้ไขจุดอ่อนและจุดบกพร่อง รวมถึงเสริมสร้างจุดแข็งและป้องกันการพลาดและบาดเจ็บของนักกีฬา ผมเองที่เป็นที่ปรึกษาในการทำธุรกิจก็จะช่วยให้คุณซึ่งเริ่มต้นทำธุรกิจสามารถเดินผ่านอุปสรรคและทำในสิ่งที่จำเป็นในการประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจของคุณได้

www.JBizThai.com

Province
Bangkok
Location
Website
2,000 บาท
ราคาต่อชั่วโมง
10,000 บาท
ราคาต่อวัน

Leave a Comment
About ME
Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other
มีผู้ติดตาม 0 คน
กำลังติดตาม 0 คน
(X)