เภสัชกรมีประสบการณ์ รับเขียนบทความสุขภาพ ไตรกีฬา บ้าน&สวน-ดอกไม้.. การันตีคุณภาพ ไม่ทิ้งงาน!!!


นักเขียน
detail
detail
detail
detail

สวัสดีค่ะ ชื่อนก เป็นเภสัชกรเองค่ะ จบปริญญาตรี เภสัชศาสตร์ จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (รางวัลนำเสนอปริญญานิพนธ์ดีเด่น) จบปริญญาโท ด้านจิตวิทยาเชิงพุทธศาสตร์ จากมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย และจบคอร์สเวิร์คปริญญาเอกทางสหสาขาเภสัชวิทยา จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

เคยทำงานเป็นอาจารย์สอนระดับมหาวิทยาลัยรัฐบาล และบรรยายพิเศษทั้งสถาบันรัฐและเอกชน ได้รางวัลอาจารย์แหล่งฝึกงาน ศศภท. ดีเด่น จากคณะเภสัชศาสตร์ มศว. รวมถึงเคยเป็นเภสัชกรประจำร้านยาชุมชนและร้านยาภาพ (ประสบการณ์ทำงาน 17 ปี)

นอกจากนี้ ยังเคยร่วมทีม บก. ผลิตหนังสือแนวสุขภาพและจิตวิทยาเชิงพุทธศาสตร์ ซึ่งปัจจุบัน นกรับงานเขียนบทความพร้อมภาพประกอบ และขายภาพ จากการถ่ายรูปและวาดเอง ตกแต่งด้วยโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องของ Adobe ค่ะ

รับงานเขียนบทความ และ ใส่ภาพประกอบบทความ (หากต้องการ)
(โดยเป็นผลงานถ่ายภาพ/วาดรูปเอง ตกแต่งด้วยโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องของ Adobe
และช่วยหาภาพประกอบบทความทั้งแบบสั่งซื้อและใช้ภาพฟรีจาก website ที่อนุญาตถูกต้อง)
ในราคาที่สมเหตุสมผล มั่นใจได้ในภาพและการันตีไม่ทิ้งงานค่ะ

แนวงานเขียนที่ถนัด
แนวสุขภาพ วิตามิน ความงาม จิตวิทยาเชิงพุทธ บ้าน-สวน-ดอกไม้ ฮวงจุ้ย ไตรกีฬา และเรื่องในกระแสสังคมที่คนสนใจ


เพิ่มเติมส่วนราคารูปที่ใช้โปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องของ Adobe วาด
มีบริการเพิ่มรูปประกอบบทความให้ (หากลูกค้าไม่ต้องการรูป ก็แจ้งได้ค่ะ)
โดยคิดราคาเป็นดังนี้

ภาพแบบ A.
ภาพจากการถ่ายรูปและวาดเอง ตกแต่งด้วยโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องของ Adobe โดยไม่ขายขาดลิขสิทธิ์ ลูกค้าจะได้ไฟล์ภาพแบบ JPG โดยคิดราคา 400 บาท/ภาพ

ภาพแบบ B.
ภาพจากการถ่ายรูปและวาดเอง ตกแต่งด้วยโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องของ Adobe โดยลิขสิทธิ์ภาพเป็นสิทธิ์ขาดของลูกค้า ลูกค้าจะได้ไฟล์ภาพแบบ คือ EPS และ JPG โดยคิดราคาขั้นต่ำ 30,000 บาท (สามหมื่นบาท)/รูป

ภาพแบบ C.
หาภาพประกอบบทความ ทั้งแบบสั่งซื้อจากเวบไซด์อย่างถูกต้องมีหลักฐาน คิดราคา 250 บาท/รูป
หรือ ใช้ภาพฟรีจาก website ที่อนุญาตถูกต้อง (คิดค่าใช้จ่าย 50 -100 บาท สำหรับ 1-5 รูป)

ขั้นตอนการทำงาน

1. ลูกค้าระบุ keywords หรือ หัวข้อ (หากต้องการให้คิดชื่อหัวข้อให้ กรุณาแจ้งตั้งแต่ต้นค่ะ)

2. ลูกค้าระบุ แนวทาง หรือ กลุ่มผู้อ่านเป้าหมาย เพื่อเลือกภาษาและวิธีเขียนที่เหมาะสม หากมีรูปแบบที่ลูกค้าต้องการอยู่แล้ว ต้องแจ้ง เพื่อจะไม่เสียเวลาแก้ไขภายหลัง

3. ลูกค้าต้องระบุคำ keywords สำหรับระบบ SEO (หากต้องการ) และระบุว่าให้ใส่ keywords กี่ตำแหน่ง ที่ใดบ้าง

4. หลังจ่ายค่าจ้าง ตามระบบแล้ว จึงเริ่มงานเขียน โดยใช้เวลา 1 วันต่อบทความ (ส่งงานภายใน 24 ชั่วโมง) เท่านั้น!!! (ยกเว้นถ้าต้องการใช้รูปประกอบบทความ ที่มีความซับซ้อนในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์วาดให้ อาจเพิ่มเวลาตามตกลง)

5. ลูกค้าจะได้รับไฟล์ pdf พร้อมภาพประกอบ (หากมี) ซึ่งจะรับแก้ไขบทความละ 1 ครั้งเท่านั้น โดยลูกค้ากรุณาระบุสิ่งที่ต้องแก้ไขอย่างชัดเจน เพื่อความรวดเร็วตรงประเด็น

6. หลังการแก้ไขเรียบร้อย จะส่งไฟล์ words พร้อมภาพประกอบ (หากมี) ที่สมบูรณ์ ให้อีกครั้ง


1. บทความ SEO (ไม่อ้างอิงวิชาการ) แบบไม่ใส่รูป
จำนวนคำ 0-100 คำ ราคา 500 -700 บาท
จำนวนคำ 100-200 คำ ราคา 550 -1,000 บาท
จำนวนคำ 300-500 คำ ราคา 600 -1,500 บาท
จำนวนคำ 500-1,000 คำ ราคา 750-3,000 บาท
จำนวนคำ 1,000-1,500 คำ ราคา 1,000-3,000 บาท
จำนวนคำ 1,500-2,000 คำ ราคา 1,500-5,000 บาท
*ลูกค้างานเร่ง มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 200 บาทต่อบทความ
**หากต้องอ้างอิง มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 250-450 บาทต่อบทความ
-------------------------------------------------------------
2. บทความ SEO (ไม่อ้างอิงวิชาการ) ใส่รูปประกอบแบบโหลดฟรี (จำนวน ...รูป)
จำนวนคำ 0-100 คำ ราคา 600 -850 บาท
จำนวนคำ 100-200 คำ ราคา 650 -1,150 บาท
จำนวนคำ 300-500 คำ ราคา 750 -1,650 บาท
จำนวนคำ 500-1,000 คำ ราคา 950-3,500 บาท
จำนวนคำ 1,000-1,500 คำ ราคา 1,250-3,500 บาท
จำนวนคำ 1,500-2,000 คำ ราคา 1,750-6,000 บาท
*ลูกค้างานเร่ง มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 200 บาทต่อบทความ
**หากต้องอ้างอิง มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 250-450 บาทต่อบทความ
-------------------------------------------------------------
3. บทความ SEO (ไม่อ้างอิงวิชาการ) ใส่รูปประกอบแบบรูปซื้อ 1 รูปๆละ 250 บาท (แถมรูปโหลดฟรี อีกจำนวน ...รูป)
จำนวนคำ 0-100 คำ ราคา 850-1,100 บาท
จำนวนคำ 100-200 คำ ราคา 900 -1,400 บาท
จำนวนคำ 300-500 คำ ราคา 1,000 -1,900 บาท
จำนวนคำ 500-1,000 คำ ราคา 1,200-3,750 บาท
จำนวนคำ 1,000-1,500 คำ ราคา 1,500-3750 บาท
จำนวนคำ 1,500-2,000 คำ ราคา 2,000-6,250 บาท
*ลูกค้างานเร่ง มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 200 บาทต่อบทความ
**หากต้องอ้างอิง มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 250-450 บาทต่อบทความ
-------------------------------------------------------------

1. บทความทั่วไป (ไม่อ้างอิงวิชาการ) แบบไม่ใส่รูป
จำนวนคำ 0-100 คำ ราคา 200 -400 บาท
จำนวนคำ 100-200 คำ ราคา 300 -500 บาท
จำนวนคำ 300-500 คำ ราคา 450 -1,000 บาท
จำนวนคำ 500-1,000 คำ ราคา 1,000-1,500 บาท
จำนวนคำ 1,000-1,500 คำ ราคา 1,200-2,500 บาท
จำนวนคำ 1,500-2,000 คำ ราคา 1,500-3,000 บาท
*ลูกค้างานเร่ง มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 200 บาทต่อบทความ
**หากต้องอ้างอิง มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 250-450 บาทต่อบทความ
-------------------------------------------------------------
2. บทความ ทั่วไป (ไม่อ้างอิงวิชาการ) ใส่รูปประกอบแบบโหลดฟรี (จำนวน ...รูป)
จำนวนคำ 0-100 คำ ราคา 300 -500 บาท
จำนวนคำ 100-200 คำ ราคา 400 -600 บาท
จำนวนคำ 300-500 คำ ราคา 550 -1,100 บาท
จำนวนคำ 500-1,000 คำ ราคา 1,100-1,600 บาท
จำนวนคำ 1,000-1,500 คำ ราคา 1,300-2,600 บาท
จำนวนคำ 1,500-2,000 คำ ราคา 1,600-3,100 บาท
*ลูกค้างานเร่ง มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 200 บาทต่อบทความ
**หากต้องอ้างอิง มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 250-450 บาทต่อบทความ
-------------------------------------------------------------
3. บทความ ทั่วไป (ไม่อ้างอิงวิชาการ) ใส่รูปประกอบแบบรูปซื้อ 1 รูปๆละ 250 บาท (แถมรูปโหลดฟรี อีกจำนวน ...รูป)
จำนวนคำ 0-100 คำ ราคา 550-750 บาท
จำนวนคำ 100-200 คำ ราคา 650 -850 บาท
จำนวนคำ 300-500 คำ ราคา 700 -1,250 บาท
จำนวนคำ 500-1,000 คำ ราคา 1,250-3,750 บาท
จำนวนคำ 1,000-1,500 คำ ราคา 1,450-2,750 บาท
จำนวนคำ 1,500-2,000 คำ ราคา 1,750-3,250 บาท
*ลูกค้างานเร่ง มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 200 บาทต่อบทความ
**หากต้องอ้างอิง มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 250-450 บาทต่อบทความ
-------------------------------------------------------------


Province


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other
New update
Update : 2018-08-05 15:36:03

Update : 2018-08-05 15:35:56

Update : 2018-08-05 15:35:48

Update : 2018-08-05 15:35:39

Update : 2018-08-05 15:35:31

Update : 2018-08-05 15:35:21

Update : 2018-08-05 15:35:13

Update : 2018-08-05 15:35:03

Update : 2018-08-05 15:34:53

Update : 2018-08-05 15:34:42

Update : 2018-08-05 15:34:30

Update : 2018-08-05 15:34:21

Update : 2018-08-05 15:29:32

Update : 2018-08-05 15:29:19

Update : 2018-08-05 15:29:10

Update : 2018-08-05 15:28:58

Update : 2018-08-05 15:28:50

Update : 2018-08-05 15:28:40

Update : 2018-08-05 15:28:27

Update : 2018-08-05 15:28:18

Update : 2018-08-05 15:28:10

Update : 2018-08-05 15:27:56

Update : 2018-08-05 15:27:48

Update : 2018-08-05 15:27:30

Update : 2018-08-05 15:27:15

Update : 2018-08-05 15:27:05

Update : 2018-08-05 15:26:52

Update : 2018-08-05 15:25:27

Update : 2018-08-05 15:25:17

Update : 2018-08-05 15:25:05

Update : 2018-08-05 15:24:35

Update : 2018-08-05 15:24:17


MESSAGE BOX


(X)