3D Visualizer , 3D Animation , Interior Design & Home Decor


นักออกแบบ/Designer
detail
detail
detail
detail
detail

- รับออกแบบตกแต่งภายใน-ออกแบบบ้าน คอนโด งานโครงการ ทุกประเภท จัดทำภาพ 3D Perspective
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานออกแบบภายนอกและภายในอาคาร

รายละเอียดการทำงาน
- รับข้อมูลรายละเอียดที่ต้องการจากผู้ว่าจ้าง เช่น ภาพหน้างานที่จะทำการออกแบบ แบบ Sketch ,ภาพตัวอย่างอ้างอิง ,Mood&tone ,Material หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในส่วนงานที่จะทำการออกแบบ
- พื้นที่ตกแต่งและขอบเขตงาน รวมถึง Budjet
- ไฟล์ Plan เป็น AUTOCAD หรือ SketchUp (ถ้ามี)
- นำเสนอค่าออกแบบก่อนเริ่มงาน Design, Schedule
- หากผู้ว่าจ้างให้ออกแบบเพิ่มเติมสามารถเพิ่มเติมได้ ส่วนราคาขึ้นอยู่กับรายละเอียดของงาน
- สามารถปรับแก้ไขก่อนส่งภาพ Final ได้ 2-3 ครั้ง หรือมากกว่าขึ้นอยู่กับรายละเอียดของงาน

TEL : 086-348-8958
LINE ID : kks.nu
EMAIL : ks.nu092@gmail.com


Province
กทม.
Location
Website

Leave a Comment
About ME
Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other
มีผู้ติดตาม 0 คน
กำลังติดตาม 0 คน
(X)