9ADIREK STUDIO รับทำภาพ 3D MODEL PERSPECTIVE EXTERIOR / INTERIOR / LANDSCAPE


นักออกแบบ/Designer
detail
detail
detail
detail
detail

9 Adirek 3dvirtual Studio
- รับงานออกแบบ ขึ้น 3D Model ทั้ง Interior / Exterior / Exhibition Booth เพื่อใช้ประกอบการนำเสนอแบบต่อลูกค้า โดยจัดทำด้วยโปรมแกรม sketch up v-rey Render / photo shop
-------------------------------------------------------------------------
ราคาเริ่มต้นที่ 3,000บาท คิดตามscaleงานและความยากง่ายของงาน
****สิ่งที่ควรมีก่อนจ้างงาน*****
1. ไฟล์ CAD ของแบบ หรือสเก็ต
2. Reference Mood & Tone ของภาพที่ต้องการ
-------------------------------------------------------------------------
สิ่งที่ ลูกค้า จะได้รับ
1.ไฟร์ ภาพJPEG ความละเอียดสูง 2 ภาพ
2.ไฟร์ Skp.

ทางผู้ว่าจ้างสามารถแก้ไขงานได้ 2 ครั้ง
(ขอขอบคุณที่ไว้วางใจทางเราครับ)


กรุงเทพมหานคร
Province
bangkapi
Location
Website


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other
New update
Update : 2018-12-06 14:32:05


MESSAGE BOX9adirek

9 Adirek 3dvirtual Studio - รับงานออกแบบ ขึ้น 3D Model ทั้ง Interior / Exterior / Exhibition Booth เพื่อใช้ประกอบการนำ

2018-12-06 14:27:35
(X)