Food presentation,food design


นักออกแบบ/Designer
detail
detail
detail
detail
detail

รับออกแบบตกแต่งอาหาร เพิ่มมูลค่าจานอาหาร ให้ดูมีความน่าสนใจ
เข้ากับรูปแบบของอาหาร ด้วยวัตถุดิบที่สามารถหาได้ง่ายๆ เตรียมได้ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน


กรุงเทพมหานคร
Province
กรุงเทพ
Location
Website
2,000 บาท
ราคาต่อชั่วโมง
15,000 บาท
ราคาต่อวัน


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other
New update
Update : 2019-01-03 12:04:17

Update : 2019-01-03 12:03:29

Update : 2019-01-03 12:03:02

Update : 2019-01-03 12:01:52

Update : 2019-01-03 12:00:52


MESSAGE BOX


(X)