LABCHITECT บริการงานออกแบบสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน ภูมิสถาปัตย์


นักออกแบบ/Designer
detail
detail
detail
detail
detail

ฺ LABCHITECT ฺ
สตูดิโอออกแบบสถาปัตยกรรม
สถาปัตยกรรมภายใน
ภูมิสถาปัตย์

เพื่อก่อให้เกิดความฃามในการอยู่อาศัย

ผลงานในการออกแบบ บ้านพัก คอนโดมิเนียม โรงแรม บ้านพักตากอากาศ สำนักงาน
อาคารพาณิชย์ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ พลูวิลล่า และอื่นๆ

ยินดีให้คำปรึกษาก่อนการตัดสินใจ
กรุณาติดต่อ 0891419546 , 0891416954
lab.chitect@gmail.com

Province
กรุงเทพมหานคร
Location
Website

Leave a Comment
About ME
Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other
มีผู้ติดตาม 0 คน
กำลังติดตาม 0 คน
(X)