CLOSED - คนเขียนบทนิทาน เด็ก

งานเขียนบทละคร (จากนิทานคุณธรรม)
ต้องการนักเขียนบทสำหรับเด็กประถม เพื่อแสดงสั้นๆ ประมาณ 4 นาที
เพื่อใช้ในการถ่ายทำคลิปนิทานคุณธรรม 10 เรื่อง


กรุงเทพมหานคร
Province
กรุงเทพ
Location
Website
2017-08-01
Start Date
2017-08-03
End Date
5,000 บาท
ราคาต่อ Project


นักเขียน
detail
detail
detail
detail
detail

Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOXsasiton72

สนใจค่ะ ติดต่อทางเมลได้นะคะ

2017-08-31 08:55:28

suchada3s

สนใจค่ะ ติดต่อ Line ID 1571300038261

2017-08-05 21:42:28

natnicha18

สนใจค่ะ ติดต่อ line : nncil8

2017-07-29 17:04:51

miew5757

สนใจมากๆเลยคะ ติดต่อได้นะคะ 0899176979 (หมิว)

2017-07-24 18:49:13
(X)