ด่วน ต้งการฟรีเเลฃ์ WebDesign ระยะยาว

สวัสดีครับ

ทางเรากำลังหาฟรีเเลนฅ์กราฟฟิกดีไซน์ งานส่วนใหญ่จะเป็น High-Perfomance landing Page เเละส่วนมากจะเป็นเว็บหน้าเดียว ตัวผู้รับงานสามารถ mockup design และสามราถตัด html,css ได้

เรากำลังหาฟรีเเลนซ์เพื่อร่วมงานในระยะยาว งานมีมาเรื่อยๆ กราจ้างงานเเละการจ่ายเงินจะใช้ระบบของ upwork.com

หากคุณสนใจกรุณราส่ง portfolio ของคุณมาได้ที่

bo.phanuthat@tightropeinteractive.com


Province


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)