ต้องการรับสมัคร Creative Event

บริษัท ฯ ดำเนินธุรกิจด้านงาน Event
ต้องการรับสมัครผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์และมุมมองใหม่ ๆ
กล้าคิดนอกกรอบ และวางแผนรูปแบบงาน Event ได้เป็นอย่างดี
เข้าร่วมงานกับบริษัท ฯ ในตำแหน่ง

- Creative Event ทั้งแบบประจำ และ Freelance

ผู้ที่สนใจสามารถส่งประวัติและผลงานส่วนตัวได้ที่
Email :: event.aholic.group@gmail.com
หรือโทร. 081-833-9973,087-457-9559


นนทบุรี
Province


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)