บริษัทฯ มีความประสงค์ Freelance/ประจำ มืออาชีพ จำนวน 4 กลุ่มงาน

บริษัทฯ มีความประสงค์ Freelance/ประจำ มืออาชีพ จำนวน 4 กลุ่มงาน ดังนี้

Digital Online Platform & Application Designer
Web Developer & Presentation Designer
Server Storage Developer
3D Architecture & Sketch up Designer

คุณสมบัติ
- มีความสามารถในออกแบบกลุ่มงานที่สมัคร และมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี
- สามารถร่วมประชุม อย่างน้อย 2 ครั้งต่อเดือน
- ถ้ามีภูมิลำเนาอยู่ จ.อุบลราชธานี หรือใกล้เคียง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจโปรดส่ง Resume /Profile เพื่อขอรับรายละเอียดงานที่สนใจได้ที่
** E-mail : pcglobalgroup@gmail.com
โทรศัพท์ 090-2408698


Province
2017-12-25
Start Date
2018-01-10
End Date


โปรแกรมเมอร์/IT
detail

Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)