พัฒนาแอพ Tuner สำหรับเครื่องดนตรีไทย (ios, Android)

พัฒนาแอพ Tuner สำหรับเครื่องดนตรีไทย (ios, Android)
ระยะเวลาพัฒนาประมาณ 1 เดือน (กำหนดส่งงานตัวสมบูรณ์ ต้นเดือน ธ.ค.)


Province
กรุงเทพ
Location
2016-10-19
Start Date
2016-11-01
End Date


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)